Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Հայաստանի բանկերի միության նախագահ է ընտրվել Մհեր Աբրահամյանը

04.10.2019
Հայաստանի բանկերի միության նախագահ է ընտրվել Մհեր Աբրահամյանը