Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Խորհուրդ

Խորհուրդն իրականացնում է Միության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք ՀԲՄ Կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի իրավասությանը:

Խորհուրդն ընտրվում է ընդհանուր ժողովի կողմից՝ Միության անդամ բանկերի վարչության նախագահներից (գործադիր տնօրեններից):

Խորհրդի նիստում նախագահում է Միության նախագահը (ի պաշտոնե հանդիսանում է խորհրդի անդամ), նրա բացակայության դեպքում` խորհրդի անդամներից տարեց անդամը:

Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում խորհրդի նիստեր կարող են գումարվել` Միության նախագահի նախաձեռնությամբ, խորհրդի անդամի, գործադիր տնօրենի` ժողովի որոշմամբ Միության նախագահը խորհրդի կողմից ընտրվելու դեպքում, վերստուգող հանձնաժողովի, Միության աուդիտն իրականացնող անձի պահանջով:1. "ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Գլխավոր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 

Հակոբ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ  
2.  "ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արտակ ՀԱՆԵՍՅԱՆ 
3. 
"ԱյԴի Բանկ" ՓԲԸ  Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Մհեր ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
4. 
"ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ" ԲԲԸ  Բանկի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի նախագահ
 
Մհեր ԱՆԱՆՅԱՆ  
5. "ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արտակ ԱՆԱՆՅԱՆ
6. "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Գևորգ ՄԱՉԱՆՅԱՆ 
7. 
"ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արտակ ԲԱԼԱՅԱՆ 
8. 
"ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Հայկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
9. "ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Իրինա ՍԵՅԼԱՆՅԱՆ 
 10. "ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Կարեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
 11. "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ   Բանկի Գործադիր տնօրենի ժ/պ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Հայկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
 12. "ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Անդրանիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 13. "ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Գևորգ ԹԱՌՈՒՄՅԱՆ 
 14. "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արտակ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
 15. "ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ  Բանկի Գործադիր տնօրեն
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Ղուլամռեզա ՄՈՒՍԱՎԻ
 16. "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Մեսրոպ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 17. "ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն - Տնօրինության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արա ԱՎԱԳՅԱՆ
 18. "ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն-Տնօրինության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Գարեգին ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ