Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

2023թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ բանկային համակարգն արձանագրել է հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների աճ

19.07.2023
2023թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ բանկային համակարգն արձանագրել է հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների աճ

  Համաձայն հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշների վերլուծության՝ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալը տարեսկզբի համեմատ ավելացել է շուրջ 100 մլրդ դրամով կամ 7.6 %-ով՝ կազմելով 1 417 մլրդ դրամ: Ընթացիկ տարվա հունվար-մարտ ժամանակահատվածի համեմատ երկրորդ եռամսյակում գրանցվել է շուրջ 46 մլրդ դրամի կամ 3.3 % հավելաճ:  

  Տարեսկզբի համեմատ համակարգի ընդհանուր ակտիվներն ավելացել են շուրջ 86 մլրդ դրամով կամ 1.02%-ով՝ կազմելով 8 456 մլրդ դրամ, իսկ երկրորդ եռամսյակում ցուցանիշն ապահովել է 25 մլրդ դրամի կամ 0.3% հավելաճ:

  2023թ․ առաջին վեց ամիսների ընթացքում բանկային համակարգի ընդհանուր վարկային պորտֆելն ավելացել է 347 մլրդ. դրամով կամ 8.3 %-ով՝ կազմելով շուրջ 4 523 մլրդ դրամ: Միայն երկրորդ եռամսյակում ցուցանիշը 208.9 մլրդ դրամով կամ 4.8%-ով ավելին է, քան նախորդ եռամսյակում արձանագրված համապատասխան ցուցանիշը:

  Բանկային համակարգում պարտավորությունների ընդհանուր ծավալը գրանցել է նվազման միտում՝ կազմելով 7 064 մլրդ.դրամ: Երկրորդ եռամսյակում գրանցված ցուցանիշը շուրջ 21 մլրդ դրամով կամ 0.3%-ով նվազել է հունվար-մարտ ժամանակահատվածի համեմատ:

 

  Կիսամյակի ընթացքում համակարգն ունեցել է ընդհանուր 142 մլրդ դրամի շահույթ, որը 27.9 մլրդ դրամով կամ 24.5%-ով ավելին է, քան 2022թ-ի համադրելի ժամանակահատվածում  գրանցած արդյունքը: