Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ 2018թ.


Հայաստանի բանկային համակարգը 2018 թվականին

(ցուցանիշների վերլուծություն)

 

Հաշիվներ, վճարային քարտեր և փոխանցումներ

(2018թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)


Հայաստանի բանկային համակարգը

(2018թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)