Մեր մասին

Հայաստանի բանկերի միության ստեղծման համառոտ պատմությունը և հիմնական խնդիրները

Հայաստանի բանկերի միությունը (ՀԲՄ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի միություն է, որը ստեղծվել է <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքի և առևտրային բանկերի Հիմնադիր ժողովի 1995թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1 որոշման համաձայն: Ստեղծման պահին միությանն անդամակցել են 31 առևտրային բանկեր: Ներկայումս ՀՀ-ում գործող բոլոր 17 առևտրային բանկերն ՀԲՄ-ի անդամ են: Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:ՀԲՄ-ն հանդիսանում է Հայաստանի բանկերի ասոցիացիայի իրավահաջորդը:

Կապ