Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

UBA staff

 • Սեյրան Սարգսյան
  Սեյրան Սարգսյան
  director
 • Աննա Եգանյան
  Աննա Եգանյան
  Գլխավոր Հաշվապահ
 • Սիլվա Դավթյան
  Սիլվա Դավթյան
  Գործավար
 • Վոլոդյա Մուրադյան
  Վոլոդյա Մուրադյան
  Վերլուծությունների և մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ