Ֆինանսական արբիտրաժ

Արբիտրաժի անձնակազմը

 • Հռիփսինե Բաղդասարյան
  Հռիփսինե Բաղդասարյան
  Ֆինանսական արբիտրաժ հիմնարկի մասնագետ
  Կրթություն

  2004-2008թթ. Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիայի «Միջազգային հարաբերություններ» ֆակուլտետի Միջազգային հարաբերություններ բաժին (բակալավր)

  2008-2010թթ. սովորել է Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիայի «Միջազգային հարաբերություններ» ֆակուլտետի Միջազգային հարաբերություններ բաժին (մագիստրոսի աստիճան)

  Աշխատանքային փորձ

  2015թ՝ Հայաստանի բանկերի միություն ֆինանսական արբիտրաժ հիմնարկ

  2011-2015թթ. «Վահան ԵՀԱ» ՍՊԸ որպես գործավարուհի