Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ 2020թ.

 

Հաշիվներ, վճարային քարտեր և փոխանցումներ

(2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի բանկային համակարգը

(2020թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

 

 

 

 

 

 

 Հայաստանի բանկային համակարգը

(2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ)